Wie.MAI.KAI. 2013 / Samstag, 01.06.2013 um 12:00 Uhr

Location:
Bürgerhaus Kastel
Zehnthofstr. 41
55252 Mainz-Kastel

Homepage der Wie.MAI.KAI

Cast
Sakura Ila
Shaolan Julian
Mokona Janine
Kurogane Yasin
Fye de Flourite Sascha
Kobato Hanato Sayuri
Kiyokazu Fujimoto Domi
Namida Nina
Fuu Hououji Kelli
Umi Ryuuzaki Stephie
Hikaru Shidou Maria
Hokuto Sumeragi Jacky
Ame-Warashi Anni
Fuma Monou Thomas
Miyuki Yuka [D.A.N.G.O.]

Crew Katti
Laura
Tuba
Ton Timo
Licht Lina